Kvinno- och Tjejjouren Huddinge

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Bli volontär

Hjälp oss i vårt viktiga arbete du med! Vi välkomnar kvinnor med olika bakgrund.
  
Att arbeta som volontär.

Grundutbildning
För att bli volontär börjar du med att delta i en utbildning som fungerar som en introduktion till vårt arbete. 

Du ska vara beredd på att lägga ner minst fyra timmar per månad. Du kan till exempel besöka kvinnorna på boendet och ha telefonjour, delta i en arbetsgrupp eller göra något annat. 
Du ska även kunna delta på informationsmöte en gång i månaden.

Utökat ansvar
En del volontärer kan ta utökat ansvar för en kvinna och träffa henne regelbundet, stöttar och hjälper henne i myndighetskontakter och annat som hon vill ha hjälp med. Kvinnan avgör själv vilket stöd hon behöver. Målet är att stärka kvinnan och hennes möjligheter att stå på egna ben.

Arbetsgrupper
Vi kan ha olika arbetsgrupper som till exempel barngrupp, utbildningsgrupp och opinionsgrupp. Du kan starta eller vara med i någon av dem och bidra med din egna unika kompetens. 

Föreningen är öppen för alla att bli medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr per år.
Avgiften sätts in på plusgirokonto 71 20 07-4. 

Du är även välkommen att vara stödmedlem eller skänka en gåva till oss.