Kvinno- och Tjejjouren Huddinge

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Vårt uppdrag   

Kvinno- och Tjejjouren Huddinge arbetar för ett samhälle fritt från våld.  

Kvinno- och Tjejjouren Huddinge arbetar med att motverka fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld mot kvinnor och deras barn. Skyddat boende samt stöd till kvinnor och barn är den viktigaste delen i vår verksamhet.  

Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening. Föreningen är medlem i Unizon, en rikstäckande organisation som samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter.  

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett stort samhällsproblem. Våldet har blivit grövre och mer mångfacetterat och vi ser att behovet av skyddat boende har ökat.

I vårt uppdrag ingår också att sprida information om mäns våld mot kvinnor. Vi vill påverka politiker och den allmänna opinionen och få upp våldet på den politiska agendan.