Kvinno- och Tjejjouren Huddinge

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Om oss   

Vår jour har tre anställda och tjugo aktiva volontärer. 

Föreningen är öppen för alla att bli medlemmar och medlemsavgiften är 100 per år.
Sätt in pengar på vårt plusgirokonto 71 20 07 - 4. 
Du är även välkommen att vara stödmedlem eller att skänka en gåva till oss.

I filmen berättas om verksamheten på jouren.